Hvězdářský kroužek pro děti

MěDDM Domeček Vlašim a vlašimská hvězdárna otevírá pro děti kolem deseti let Hvězdářský kroužek.

Na co se můžete těšit? Hravou formou se dovíte spoustu zajímavostí o blízkém i vzdáleném vesmíru, poznáte, jak člověk prozkoumává Měsíc a kam až se podíval. Také se naučíte měřit počasí. Budeme vyrábět jednoduché pomůcky, které pomohou při pozorování noční oblohy, kterou budeme také pozorovat na vlašimské hvězdárně!

Schůzky budou probíhat každé úterý od 15:00 do 16:30 v MěDDM Domeček Vlašim, za dobrého počasí v areálu vlašimské hvězdárny. Vyjde-li počasí, věnujeme jeden večer v měsíci pozorování na hvězdárně.

Kroužek je určen pro děti kolem 10 let.

Zápisné na školní rok 2017/2018: 500 Kč

Kroužek povedou Jakub Semrád a Jan Urban.

V případě zájmu kontaktujte Jakuba Semráda na telefonu 722 680 020 nebo e-mailem k.semrad@mail.cz