Naše dalekohledy

Přístrojové vybavení vlašimské hvězdárny
Hlavními optickými přístroji jsou reflektor Newton 300/1580 mm a refraktor Zeiss 150/2250 mm. Oba dalekohledy jsou umístěny na společné vidlicové paralaktické montáži v kupoli. Oblohu také pozorujeme několika přenosnými dalekohledy (včerně slunečního dalekohledu) z pozemku nebo veřejnosti přístupné pozorovací plošiny na střeše budovy.
Hlavní dalekohled v kopuli hvězdárny