Spřátelené spolky

V roce 1990 jsme navázali spolupráci s Liverpool Astronomical Society, která je nejstarší amatérskou astronomickou společností na světě! Výsledkem je několik návštěv zástupců LAS na naší hvězdárně, výměna materiálů obou organizací a v roce 2000 návštěva členů VAS v Liverpoolu.

Lesklé koule Dobrá Voda u Pacova
V budově bývalé školy je nainstalován koutek zakladatele naší hvězdárny Jana Zajíce, původem z Pacova. Jako připomínku společně každoročně pořádáme u příležitosti narozenin J. Zajíce koncem ledna astronomickou přednášku a v létě pozorování oblohy pod Jalovým vrchem.